การเรียนรู้ “โครงงาน เรื่อง การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน” ตอนที่ 4

Posted by newnaew | Posted in , | Posted on 00:55

การเรียนรู้  “โครงงาน เรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน”  ตอนที่ 4

การดำเนินการจัดทำโครงงาน
เริ่มจากการสร้างตู้ฟักไข่ 

โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

อันดับแรก  ต้องสร้างตู้ 
จะทำตู้ในราคาประหยัดก็ต้องหากล่องมาทำ  จะใช้เป็นกล่องกระดาษ หรือกล่องโฟมก็จะเป็นการดี
เพราะกล่องโฟมจะสามารถเก็บความร้อนได้ดี

อันดับที่สอง คือ  จะสร้างอุหภูมิในตู้อย่างไรให้มีอุณหภูมิ 37 – 38 องศา เราก็ต้องหาอุปกรณ์มาเพิ่ม คือ หลอดไฟ  หลอดไฟที่ให้ความร้อนได้ดีก็จะเป็นหลอดไส้  ซึ่งมีขายตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า  และยังมีหลายระดับ เช่น  20 W  40 W  60 W  80 W 100 W  ซึ่งให้ความร้อนที่แตกต่างกันไป

สำหรับกล่องโฟมขนาดกลางก็ใช้หลอดประมาณ 60 – 80 ก็น่าจะให้ความร้อนตามต้องการแล้ว
และเพื่อเป็นการประหยัดไฟ  เราต้องหาอุปกรณ์มาเสริมในการกระจายความร้อนอีก
สิ่งที่น่าจะช่วยกระจายความร้อนได้ดี ก็น่าจะเป็นฟอยล์สำหรับหุ่มอาหารสำหรับปิ้งย่าง

จากนั้นก็ต้องหาที่วางไข่ของเรา  ใช้ถาดไข่หรือภาชนะอื่นๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม

เมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้ว เราก็ต้องกลับมาทบทวนข้อมูลที่ค้นคว้าอีกว่ายังมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่จะช่วยให้โครงงานเราสำเร็จ  จากข้อมูลพบว่ายังมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความชื้น
ดังนั้นเราก็ต้องหาอุปกรณ์สำหรับใส่น้ำ  เพราะน้ำช่วยสร้างความชื้นได้

สรุปจากการดำเนินการสร้างตู้ฟักไข่
เราต้องเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
1. กล่องโฟมหรือกล่องกระดาษ


2. หลอดไฟสายไฟ


3. ถาดไข่


4. ฟอยล์


5. ภาชนะใส่น้ำ และน้ำ


เมื่อเราสร้างดูเสร็จ เราก็ต้องมาสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการทดลองกันต่อ
สิ่งที่เราต้องการตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ  ประสิทธิภาพของฟักไข่แบบพื้นฐานในการฟักไข่


(ติดตามกันต่อได้การเรียนรู้  “โครงงาน เรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน”  ตอนที่ 5)


วันที่โพส
13/11/2556

ผู้เขียน 
ครูบอย

สังกัด

นิวแนวดอทเน็ต

Comments (0)

แสดงความคิดเห็น