การเรียนรู้ “โครงงาน เรื่อง การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน” ตอนที่ 4

Posted by newnaew | Posted in , | Posted on 00:55

การเรียนรู้  “โครงงาน เรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน”  ตอนที่ 4

การดำเนินการจัดทำโครงงาน
เริ่มจากการสร้างตู้ฟักไข่ 

โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

อันดับแรก  ต้องสร้างตู้ 
จะทำตู้ในราคาประหยัดก็ต้องหากล่องมาทำ  จะใช้เป็นกล่องกระดาษ หรือกล่องโฟมก็จะเป็นการดี
เพราะกล่องโฟมจะสามารถเก็บความร้อนได้ดี

อันดับที่สอง คือ  จะสร้างอุหภูมิในตู้อย่างไรให้มีอุณหภูมิ 37 – 38 องศา เราก็ต้องหาอุปกรณ์มาเพิ่ม คือ หลอดไฟ  หลอดไฟที่ให้ความร้อนได้ดีก็จะเป็นหลอดไส้  ซึ่งมีขายตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า  และยังมีหลายระดับ เช่น  20 W  40 W  60 W  80 W 100 W  ซึ่งให้ความร้อนที่แตกต่างกันไป

สำหรับกล่องโฟมขนาดกลางก็ใช้หลอดประมาณ 60 – 80 ก็น่าจะให้ความร้อนตามต้องการแล้ว
และเพื่อเป็นการประหยัดไฟ  เราต้องหาอุปกรณ์มาเสริมในการกระจายความร้อนอีก
สิ่งที่น่าจะช่วยกระจายความร้อนได้ดี ก็น่าจะเป็นฟอยล์สำหรับหุ่มอาหารสำหรับปิ้งย่าง

จากนั้นก็ต้องหาที่วางไข่ของเรา  ใช้ถาดไข่หรือภาชนะอื่นๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม

เมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้ว เราก็ต้องกลับมาทบทวนข้อมูลที่ค้นคว้าอีกว่ายังมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่จะช่วยให้โครงงานเราสำเร็จ  จากข้อมูลพบว่ายังมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความชื้น
ดังนั้นเราก็ต้องหาอุปกรณ์สำหรับใส่น้ำ  เพราะน้ำช่วยสร้างความชื้นได้

สรุปจากการดำเนินการสร้างตู้ฟักไข่
เราต้องเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
1. กล่องโฟมหรือกล่องกระดาษ


2. หลอดไฟสายไฟ


3. ถาดไข่


4. ฟอยล์


5. ภาชนะใส่น้ำ และน้ำ


เมื่อเราสร้างดูเสร็จ เราก็ต้องมาสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการทดลองกันต่อ
สิ่งที่เราต้องการตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ  ประสิทธิภาพของฟักไข่แบบพื้นฐานในการฟักไข่


(ติดตามกันต่อได้การเรียนรู้  “โครงงาน เรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน”  ตอนที่ 5)


วันที่โพส
13/11/2556

ผู้เขียน 
ครูบอย

สังกัด

นิวแนวดอทเน็ต

Comments (2)

Are you finding it difficult to receive the digital currency from another wallet in Hitbtc? To overcome this issue thoroughly, you can always contact the highly-experienced professionals who are always there to guide you. You can dial a Hitbtc customer support number 1-800-665-6722 and attain all the required solutions and remedies related to the error. You can approach them anytime as per your urgency.

The NGCF rehabilitation centre in Punjab gives you perfect results. If anyone addicted to alcohol and drugs so that person have to come here because that person gets a new life here. Call us now: 9914379150, 9915293638
Rehabilitation Centre in Punjab
De Addiction Centre in Punjab
Nasha Mukti Kendra in Punjab

แสดงความคิดเห็น