การเรียนรู้ “โครงงาน เรื่อง การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน” ตอนที่ 4

Posted by newnaew | Posted in , | Posted on 00:55

2

การเรียนรู้  “โครงงาน เรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน”  ตอนที่ 4

การดำเนินการจัดทำโครงงาน
เริ่มจากการสร้างตู้ฟักไข่ 

โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

อันดับแรก  ต้องสร้างตู้ 
จะทำตู้ในราคาประหยัดก็ต้องหากล่องมาทำ  จะใช้เป็นกล่องกระดาษ หรือกล่องโฟมก็จะเป็นการดี
เพราะกล่องโฟมจะสามารถเก็บความร้อนได้ดี

อันดับที่สอง คือ  จะสร้างอุหภูมิในตู้อย่างไรให้มีอุณหภูมิ 37 – 38 องศา เราก็ต้องหาอุปกรณ์มาเพิ่ม คือ หลอดไฟ  หลอดไฟที่ให้ความร้อนได้ดีก็จะเป็นหลอดไส้  ซึ่งมีขายตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า  และยังมีหลายระดับ เช่น  20 W  40 W  60 W  80 W 100 W  ซึ่งให้ความร้อนที่แตกต่างกันไป

สำหรับกล่องโฟมขนาดกลางก็ใช้หลอดประมาณ 60 – 80 ก็น่าจะให้ความร้อนตามต้องการแล้ว
และเพื่อเป็นการประหยัดไฟ  เราต้องหาอุปกรณ์มาเสริมในการกระจายความร้อนอีก
สิ่งที่น่าจะช่วยกระจายความร้อนได้ดี ก็น่าจะเป็นฟอยล์สำหรับหุ่มอาหารสำหรับปิ้งย่าง

จากนั้นก็ต้องหาที่วางไข่ของเรา  ใช้ถาดไข่หรือภาชนะอื่นๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม

เมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้ว เราก็ต้องกลับมาทบทวนข้อมูลที่ค้นคว้าอีกว่ายังมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่จะช่วยให้โครงงานเราสำเร็จ  จากข้อมูลพบว่ายังมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความชื้น
ดังนั้นเราก็ต้องหาอุปกรณ์สำหรับใส่น้ำ  เพราะน้ำช่วยสร้างความชื้นได้

สรุปจากการดำเนินการสร้างตู้ฟักไข่
เราต้องเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
1. กล่องโฟมหรือกล่องกระดาษ


2. หลอดไฟสายไฟ


3. ถาดไข่


4. ฟอยล์


5. ภาชนะใส่น้ำ และน้ำ


เมื่อเราสร้างดูเสร็จ เราก็ต้องมาสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการทดลองกันต่อ
สิ่งที่เราต้องการตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ  ประสิทธิภาพของฟักไข่แบบพื้นฐานในการฟักไข่


(ติดตามกันต่อได้การเรียนรู้  “โครงงาน เรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน”  ตอนที่ 5)


วันที่โพส
13/11/2556

ผู้เขียน 
ครูบอย

สังกัด

นิวแนวดอทเน็ต

การเรียนรู้ “โครงงาน เรื่อง การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน” ตอนที่ 3

Posted by newnaew | Posted in , | Posted on 00:53

0

การเรียนรู้  “โครงงาน เรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน”  ตอนที่ 3

เมื่อเราอธิบายเหตุผลของการทำโครงงาน และกำหนดวัตถุประสงค์แล้ว

สิ่งที่สำคัญลำดับต่อมาคือ  ต้องศึกษาหาข้อมูล

เนื่องจากการจะทำอะไรก็ตามให้ประสบความสำเร็จเราต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราทำ เพื่อให้โครงงานที่ทดลองนั้นประสบผลสำเร็จ
เช่น  เรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน

เราต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างตู้ฟัก และข้อมูลเรื่องการฟักไข่ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการทดลองของเรา
ยกตัวอย่าง
เช่น   ข้อมูลที่ได้มาจากอินเตอร์เน็ต หรือหนังสือ  มีการเขียนอธิบายเกี่ยวกับสร้างตู้ฟักไข่แบบง่าย  เราศึกษามาแล้วก็นำมาเขียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลกำหนดอุปกรณ์ที่ต้องใช้  วิธีสร้างตู้  เป็นต้น

ส่วนข้อมูลการฟักไข่
ยกตัวอย่าง
ข้อมูลที่ได้มา เช่น  แม่ไก่โดยปกติจะใช้เวลากกไข่นาน 21  วัน  แม่ไก่มักจะกลับไข่วันละหลาย ๆ รอบ
อุณหภูมิในการฟักไข่ ประมาณ 37 – 38  องศา ความชื้นประมาณ 60 % RH

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงงานมาก 
เมื่อได้ข้อมูลแล้วเราก็จะได้ดำเนินทำการทดลองสร้างตู้ฟักไข่  กันได้แล้ววันที่โพส
13/11/2556

ผู้เขียน 
ครูบอย (ครูออนไลน์)

สังกัด
นิวแนวดอทเน็ตการเรียนรู้ “โครงงาน เรื่อง การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน” ตอนที่ 2

Posted by newnaew | Posted in , | Posted on 00:48

0

 การเรียนรู้  “โครงงาน เรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน”  ตอนที่ 2

อันดับที่สอง  เรามากำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา/วัตถุประสงค์ของการศึกษา

*จุดมุ่งหมายของการศึกษา/วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เป็นสิ่งที่เราควรรู้ว่าทำไม่ต้องทำโครงงาน เรื่อง นี้
เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายของการจัดทำโครงงาน 

ยกตัวอย่าง  การเขียนจุดมุ่งหมายของการศึกษา/วัตถุประสงค์ของการศึกษาของ เรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน

จุดมุ่งหมายของการศึกษา/วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐานโดยอุปกรณ์ที่มีราคาถูก
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของฟักไข่แบบพื้นฐานในการฟักไข่

ซึ่งการกำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา/วัตถุประสงค์ของการศึกษา  ช่วยให้เรามีทิศทางในการศึกษาทดลองอย่างชัดเจน  ฉะนั้นการจะกำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา/วัตถุประสงค์ของการศึกษาก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะกำหนดอะไรบ้าง โดยแบ่งออกเป็นข้อ ๆ เพื่อจะได้นำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้

และต่อมาต่อการกำหนดสมมติฐาน ส่วนนี้น้อง ๆ จะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้
ถ้ากำหนดสมมติฐานก็นำเอาข้อมูลจากจุดมุ่งหมายของการศึกษา/วัตถุประสงค์ของการศึกษามาเป็นตัวกำหนด เช่น
ตู้ฟักไข่แบบพื้นฐานมีประสิทธิภาพ สามารถฟักไข่ได้ และมีอัตราการเกิดเป็นตัวของลูกไก่ร้อยละ 75 ขึ้นไป

เมื่อกำหนดสมมติฐานทุกครั้ง ในเวลาอภิปรายผลการค้นคว้าจะต้องนำไปพิสูจน์สมมติฐานที่เรากำหนดด้วยนะครับ

วันที่โพส
13/11/2556

ผู้เขียน 
ครูบอย

สังกัด
นิวแนวดอทเน็ตการเรียนรู้ “โครงงาน เรื่อง การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน” ตอนที่ 1

Posted by newnaew | Posted in , | Posted on 00:45

0

การเรียนรู้  “โครงงาน เรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน”  ตอนที่ 1


อันดับแรก  เรามาทำความรู้จักกับรูปแบบของการจัดทำโครงงานกันก่อน

*ความเป็นมา  เป็นสิ่งที่แรกที่เราควรรู้ว่าทำไม่ต้องทำโครงงาน เรื่อง นี้
เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลในการจัดทำโครงงาน 

ยกตัวอย่าง  การเขียนความเป็นมาของโครงงานที่กำลังทดลอง เช่น  เรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน

ความเป็นมา

        ไก่และไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์สำหรับร่างกาย อีกทั้งยังมีราคาประหยัด  และสามารถเลี้ยงเพื่อผลิตไข่เองได้  ซึ่งช่วยลดรายจ่ายจากค่าอุปโภคบริโภคในการซื้อหาวัตถุดิบในการทำอาหารได้ในระดับหนึ่ง  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่ในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพ  การใช้เทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์มาช่วยแม่ไก่ฟักไข่จะช่วยเพิ่มจำนวนลูกไก่และแม่ไก่ได้มีเวลาออกไข่เพิ่มขึ้น  การสร้างที่ฟักไข่แบบพื้นฐานโดยใช้อุปกรณ์ที่หาซื้อได้ตามท้องถิ่นในราคาประหยัด  จะช่วยให้ผู้เลี้ยงไก่มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงเกิดความสนใจทดลองสร้างดูฟักไข่แบบพื้นฐาน เพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตการฟักไข่ในราคาถูก

การเขียนความเป็นมาเช่นนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นทราบถึงความสนใจของผู้จัดทำโครงงาน
น้อง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้การจัดทำโครงงานของตนเองได้
ความเป็นมาไม่ต้องเขียนยาว ๆ ก็ได้ แต่ให้ได้ใจความสื่อสารแล้วเข้าใจถึงเหตุผลของการจัดทำก็ถือว่าผ่านแล้วครับ


วันที่โพส
13/11/2556

ผู้เขียน 
ครูบอย

สังกัด

นิวแนวดอทเน็ต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Posted by newnaew | Posted in | Posted on 10:37

0

ในโลกยุคไอที คงต้องบอกว่าเป็นโลกยุคปัจจุบันนี้เองที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีทุก ๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลง ติดตามข่าวสาร หรือแม้กระทั่งการสื่อสาร ยังต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก

ฉะนั้นการเรียนรู้วิธีใช้ และวิธีดูแลที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ
สำหรับท่านผู้สนใจเรื่องราววิธีใช้ที่ถูกวิธี และการดูแลรักษาท่านสามารถแวะเวียนมาใช้บริการได้ที่นี่นะจ๊ะ

โลกใยแมงมุม

Posted by newnaew | Posted in , | Posted on 19:05

0

เรื่องของโลกใยแมงมุม คือ โลกอินเตอร์เน็ตที่ผมและท่านผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหลายใช้สื่อสารกันอย่างสนุกสนานและได้สาระความรู้ อยากรู้อะไรบนโลกใบนี้ หาได้โดยการพิมพ์แล้วคลิกสิ่งที่อยากรู้โลกทั้งใบย่อไว้ที่มือคุณ
ดังนั้นเรามาเรียนรู้ที่มาที่ไปกันดีกว่า ว่าเป็นมากันอย่างไรกันนี่....เพราะโลกใบย่อนี้ผมติดมาตั้งแต่อายุ 16 17 ปีแล้ว เลยติดจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้ว.....
ดังนั้นมาเรียนไปพร้อมๆ กันนะครับ......

เทคโนโลยี....ที่น่ารู้

Posted by newnaew | Posted in | Posted on 20:25

0

เมื่อเรื่องราวของเทคโนโลยี..
เป็นเรื่องใกล้ตัว.......
เป็นสิ่งจำเป็น การเรียนรู้และรู้เรื่องเทคโนโลยีจึงเป็นความรู้พื้นฐานที่เราควรรู้
สำหรับท่านผู้สนใจ...สามารถแวะเวียนมาอ่านบทความได้เป็นประจำครับ